Vakantiedagen, hoe zit het nou precies…

 
Vakantiedagen, hoe zit het nou precies…

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. De werknemer die bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft recht op 100 vakantie-uren per jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen komen bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren. De werknemer moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.


Vervaldatum


De wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2019 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2020. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.


Niet-opgenomen vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar als:


- De werknemer de wettelijke vakantiedagen niet op tijd kon opnemen, bijvoorbeeld omdat de werknemer daarvoor te ziek was.


- De werknemer bovenwettelijke vakantiedagen heeft.


Je rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen.


Verlof of ziek


Hoe zit het met het opnemen van vakantie-uren als je een vorm van verlof hebt of ziek bent?


- Zwangerschaps- en bevallingsverlof


Tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt de werkneemster vakantie-uren op.


- Ziekte


Als de werknemer (gedeeltelijk) ziek is, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.


- Ziek tijdens vakantie


Als de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, moet hij dit melden bij de werkgever. De vakantiedagen waarop de werknemer ziek is, raakt hij niet kwijt. Dit zijn ziektedagen.


- Onbetaald verlof


Bij onbetaald verlof bouwt de werknemer geen vakantiedagen op, behalve bij langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof. Daarbij bouwt de werknemer wel vakantiedagen op. Aanvullend geboorteverlof gaat in per 1 juli 2020.


Nieuwe baan


Als de werknemer een nieuwe baan heeft en de vakantie-uren niet meer kan opnemen, dan krijgt hij deze vakantie-uren uitbetaald.


De werknemer mag de wettelijke vakantie-uren die hij niet meer kan opnemen bij de nieuwe werkgever opnemen. Hij betaalt u deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als de werknemer ze meeneemt naar de nieuwe baan.


Of de werknemer bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt af van de nieuwe werkgever af.


Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heeft de werknemer een verklaring van de vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren de werknemer heeft.

Uitbetalen


Bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij door de werkgever laten afkopen. Dit is niet verplicht.


Niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen mag de werknemer niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van de arbeidsovereenkomst is dit wel toegestaan.


Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan contact met ons op.

Online dossier