Subsidieregeling praktijkleren

 
Subsidieregeling praktijkleren

Heeft u in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? Tot en met 16 september 2021 kan hiervoor subsidie worden aangevraagd.


Over de regelingDe subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.


Deze Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel.


Voorwaarden
De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, verschillen per categorie.
Coulance bij coronasluiting
De hoogte van de subsidie praktijkleren hangt af van het aantal weken dat een leerling of student is begeleid.


Heeft u te maken gehad met gedwongen sluiting, waardoor u de leerling of student niet heeft kunnen begeleiden? Deze gemiste begeleidingsweken worden niet in mindering gebracht op de subsidie wanneer u per 16 december 2020 met gedwongen sluiting te maken heeft gehad. Dit geldt ook voor u wanneer u moest sluiten omdat voortzetting, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, niet verantwoord was.


Er wordt alleen subsidie verleend voor de duur van de opleiding. Voor bijvoorbeeld een 2-jarige opleiding wordt 2 jaar subsidie verleend. Door de coronamaatregelen wordt die duur in het studiejaar 2020/2021 mogelijk overschreden. Omdat u daar niets aan kan doen, wordt er dit studiejaar geen rekening gehouden met de duur van de opleiding.Subsidie aanvragenU kunt de subsidie online aanvragen via de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Inloggen op de RVO-site is alleen mogelijk met het Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Uiteraard kunnen wij hierbij assisteren.


Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan contact met ons op.

Online dossier