ONDERNEMERS OPGELET: Vanaf 1 juli weer uren bijhouden

 
ONDERNEMERS OPGELET: Vanaf 1 juli weer uren bijhouden

Door de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uren per week aan zijn/haar onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per kalenderjaar. Als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, maakt hij/zij aanspraak op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Uren die ondernemers besteden aan de kernactiviteiten van hun onderneming, tellen natuurlijk mee voor het urencriterium. Maar ook reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en andere werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van hun onderneming tellen mee. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten. Het is verstandig om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het achteraf opstellen wordt leidt vaak tot discussie, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en de uren daardoor niet controleerbaar zijn.


Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of moeten wij iets voor u aanvragen , neem dan contact met ons op.

Online dossier