Langer uitstel van betaling (belastingdienst)

 
Het kabinet komt ondernemers tegemoet die kampen met een belastingschuld als gevolg van de coronacrisis. Een deel van hen krijgt langer de tijd om de schuld af te lossen.

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een belastingschuld van meer dan 10.000 euro hebben opgebouwd, krijgen niet vijf, maar zeven jaar de tijd om af te lossen. Daarnaast kunnen ze een eenmalige betaalpauze van drie maanden inlassen en per kwartaal betalen in plaats van per maand.


Voorwaarden


Het kabinet wil voorkomen dat de steunmaatregel ten goede komt aan niet-levensvatbare bedrijven Daarom is er geen sprake van een generieke verlenging van vijf naar zeven jaar. Niet alle bedrijven die een schuld hebben opgebouwd komen hiervoor in aanmerking. De volgende drie groepen komen niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling:


1. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan.


2. Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.

3. Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel houden in principe een betalingsregeling van vijf jaar, een termijn die ook in internationaal verband relatief ruim is, aldus het kabinet. Maar de bedrijven die er financieel slecht voorstaan, naar verwachting wel levensvatbaar zijn en een schuld hebben groter dan €10.000 kunnen een gemotiveerde aanvraag tot verdere verlenging doen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar, maar wel binnen zeven jaar afgelost kan worden. Voorts differentieert het kabinet in de zwaarte van de gevraagde schriftelijke onderbouwing bij belastingschuld tussen (a) €10.000 – € 50.000 en (b) belastingschuld vanaf € 50.000. Bij een schuld vanaf 50.000 euro wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld van tussen de 10.000 en 50.000 euro.


269.000 bedrijven


Bedrijven beginnen vanaf 1 oktober met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de coronapandemie hebben opgebouwd. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim 19 miljard euro. In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van het uitstel.


Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan contact met ons op.

Online dossier