De 3 belangrijkste tegemoetkomingen voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

 
De 3 belangrijkste tegemoetkomingen voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen voor de banen en economie. Dit kan in veel gevallen een om een financiële tegemoetkoming gaan. Voor u kan één of meerdere van deze maatregelen van toepassing zijn. De 3 voornaamste regelingen waarop u recht kan hebben en een aanvraag voor kan doen, hebben wij hieronder even kort samengevat. Op dit moment worden bijna alle regelingen inclusief voorwaarden nog uitgewerkt. Daarom kan er nog niet voor alle maatregelen een aanvraag gedaan worden en is het nog niet met zekerheid te zeggen waarop u recht heeft, maar zodra meer informatie beschikbaar is gaan wij hier uiteraard mee aan de slag en kunnen wij daar een goede inschatting van maken.


Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (vanaf 1 maart 2020)
Een ondernemer met personeel die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit betreft maximaal 90% van de totale loonsom. De totale tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en het UWV zal 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot verstrekken. De periode van 3 maanden kan verlengd met nog eens 3 maanden, waardoor het totaal uitkomt op 6 maanden. Achteraf zal worden vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Bij grote aanvragen zal een deskundigenverklaring vereist zijn. De uitbetaling zal in eerste instantie plaats vinden op basis van een voorschot en kan dus achteraf gecorrigeerd worden, waarbij dan nabetaling of terugvordering aan de orde kan zijn.
Ondersteuning zelfstandig ondernemers
Voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, heeft het kabinet een tijdelijke en versoepelde regeling ingesteld zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het gaat hierbij een versnelde procedure om een inkomensondersteuning voor levensonderhoud te krijgen voor een periode van 3 maanden. Hierbij zal er binnen 4 weken een bedrag uitgekeerd worden van maximaal € 1.500 netto per maand.
Noodloket voor ondernemers
Voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en daardoor hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen, is er een noodloket. Deze ondernemers krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 in de vorm van een gift. Deze hoeft dus niet terugbetaald te worden. Het gaat hierbij om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven (zoals bijvoorbeeld schoonheidssalons) die het grootste deel van hun activiteiten hebben moeten staken door de genomen overheidsmaatregelen. Er is wel een eis opgenomen dat het alleen voor ondernemingen geldt die fysieke ruimte buiten de eigen woning hebben.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of moeten wij iets voor u aanvragen , neem dan contact met ons op.

Online dossier