Coronavirus geeft recht op werktijdverkorting

 
Coronavirus geeft recht op werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door gevolgen van het coronavirus kunnen aanspraak maken op de werktijdverkorting. Heeft u binnen uw bedrijf met de gevolgen van het coronavirus te maken, waardoor u onvoldoende werk in uw heeft bedrijf heeft voor uw medewerkers, vraag dan een vergunning werktijdverkorting aan.


Regeling werktijdverkorting


Het kan gebeuren dat u tijdelijk minder of geen werk heeft voor uw werknemers door buitengewone gebeurtenissen die buiten het normale ondernemersriscio vallen. Daarvoor bestaat de regeling van werktijdverkorting. Indien u als werkgever voor uw werknemers onvoldoende werk in uw bedrijf heeft door het ontstaan van zo'n gebeurtenis, kunt u aanspraak maken op deze regeling. U kunt dan voor uw werknemers werktijdverkorting aanvragen. U dient hiervoor een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning is 6 weken geldig en kunt u vervolgens verlengen. Met die vergunning kunt u na afloop van de vergunningsperiode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen wegens werktijdverkorting.


Mocht u hier meer informatie over willen , neem dan contact met ons op.

Online dossier