Coronamaatregelen: Uitstel van betaling belasting voor ondernemers

 
Coronamaatreglen: Uitstel van betaling belasting voor ondernemers

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de economie te stimuleren in verband met het coronavirus. Dit houdt in dat ondernemers het betalen van hun belastingen mogen uitstellen onder bepaalde voorwaarden. Zo komt er een tijdelijk overbruggingskrediet voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en zal de regeling van werktijdverkorting worden uitgebreid.


Uitstel van betaling voor ondernemers


Voor ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus is er de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend. Indien het toegekend wordt, zet de Belastingdienst de invordering stop. De boetes voor het te laat betalen van de belastingen zullen dan teruggedraaid worden. Daarnaast staat de overheid garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.Regeling werktijdverkorting


Het kan gebeuren dat u tijdelijk minder of geen werk heeft voor uw werknemers door buitengewone gebeurtenissen die buiten het normale ondernemersriscio vallen. Daarvoor bestaat de regeling van werktijdverkorting. Indien u als werkgever voor uw werknemers onvoldoende werk in uw bedrijf heeft door het ontstaan van zo'n gebeurtenis, kunt u aanspraak maken op deze regeling. U kunt dan voor uw werknemers werktijdverkorting aanvragen. U dient hiervoor een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning is 6 weken geldig en kunt u vervolgens verlengen. Met die vergunning kunt u na afloop van de vergunningsperiode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen wegens werktijdverkorting.


Mocht u hier meer informatie over willen , neem dan contact met ons op.

Online dossier